Aanspreekpunt voor

www.synchrodolfins.be

Binnen het kader van “Ethisch Verantwoord Sporten” (EVS) vinden wij het als club en als afdeling Artistiek zwemmen belangrijk om bewust een ethisch sportklimaat na te streven. We hebben het dan over fair play, sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie), maar in deze aankondiging specifiek over de individuele of persoonlijke integriteit. Helaas moeten we via de media vaststellen dat zich in sportmiddens af en toe problemen voordoen op fysiek, psychisch en seksueel gebied in de relaties tussen sporters en hun begeleiders. Uiteraard hopen (en denken?) we dat het ons niet zal of kan overkomen, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom hebben we iemand binnen onze afdeling (Elke Bogaert) en ook nog 2 mensen binnen de waterpolo (Guy Jorissen en Marcel Dams) die de nodige bijscholingen gedaan hebben om te kunnen optreden als club-API, d.i. AanspreekPunt Integriteit. Zij worden de vertrouwenspersonen en zullen elke klacht ernstig nemen en met de nodige discretie behandelen. Naargelang de soort of ernst van mogelijke klachten, zorgen zij in eerste instantie voor een luisterend oor en indien nodig voor een accurate actie, bijv. een doorverwijzing.

IMG 4315 e1565813249807

Elke Bogaert

Aanspreekpunt

aanspreekpunt@synchrodolfins.be

Om mogelijke misverstanden en foute verwachtingen bij alle leden te voorkomen zal hun eerste actie (na deze bekendmaking) er in bestaan om gedragscodes op te stellen voor bestuurders, begeleiders en sporters zelf. Deze gedragscodes zullen op de website kenbaar gemaakt worden. Alle leden worden via hun lidmaatschap verondersteld deze regels te kennen, bestuurders en begeleiders worden gevraagd deze individueel te ondertekenen.

kazsc API-Aanspreekpunt