Login

Mijn account

Ik kan niet inloggen, wat nu?

Ik ben mijn wachtwoord/gebruikersnaam vergeten!

  •  Klik hierboven op ‘Wachtwoord vergeten?’
  • Je krijgt een venster te zien waar je je gebruikersnaam of e-mailadres kunt invullen.
  • Klik op ‘Nieuw wachtwoord aanmaken.’
  • Je ontvangt nu een mailtje met een tijdelijk wachtwoord, waarmee je kunt inloggen en zelf een eigen wachtwoord kunt aanmaken.

(Let op: Deze kan ook tussen je spam zitten)