Aanspreekpunt voor

Synchrodolfins

Binnen het kader van “Ethisch Verantwoord Sporten” (EVS) vinden wij het als club en als afdeling Artistiek zwemmen belangrijk om bewust een ethisch sportklimaat na te streven. We hebben het dan over fair play, sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie), maar in deze aankondiging specifiek over de individuele of persoonlijke integriteit. Helaas moeten we via de media vaststellen dat zich in sportmiddens af en toe problemen voordoen op fysiek, psychisch en seksueel gebied in de relaties tussen sporters en hun begeleiders. Uiteraard hopen (en denken?) we dat het ons niet zal of kan overkomen, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom hebben we iemand binnen onze afdeling (Elke Bogaert) en ook nog 2 mensen binnen de waterpolo (Guy Jorissen en Marcel Dams) die de nodige bijscholingen gedaan hebben om te kunnen optreden als club-API, d.i. AanspreekPunt Integriteit. Zij worden de vertrouwenspersonen en zullen elke klacht ernstig nemen en met de nodige discretie behandelen. Naargelang de soort of ernst van mogelijke klachten, zorgen zij in eerste instantie voor een luisterend oor en indien nodig voor een accurate actie, bijv. een doorverwijzing.

Elke Bogaert

Elke Bogaert

Aanspreekpunt